Á Hậu Doanh Nhân Người Việt Châu Âu Mai Vũ. Tấm lòng nhân ái Vì cộng đồng.
Ngôi vị cao nhất – quán quân của “ Tài Năng Đất Việt 2019” đã tìm được chủ nhân xứng đáng.

NAM VƯƠNG CUỘC THI MISS & MISTER UNIVERSE PAGEANT TRƯỜNG TASHI BẬN RỘN VỚI CÁC SỰ KIỆN SAU KHI ĐĂNG QUANG.